[Tính Năng] Võ Hồn

Thứ 5 ngày 22/07/2021

[Tính Năng] Võ Hồn

Chư vị đại hiệp thân mến!

Sau đây Vạn Niên Nhất Kiếm xin giới thiệu tới các vị đại hiệp đôi nét về tính năng Võ Hồn trong game

Cấp mở: 300
1: Hệ thống Võ Hồn


- Hệ thống Võ Hồn bao gồm 3 tính năng:
+ Võ Hồn:
+ Cường Hóa
+ Tạo Lại:
2: Hướng dẫn kiếm trang bị
- Có tổng 8 trang bị Võ Hồn mỗi 1 trang bị Võ Hồn có thể rèn 4 Võ Hồn Ấn.
- Võ Hồn Ấn
được chia thành nhiều cấp độ Xám > Lục > Lam > Tím > Cam > Đỏ


- Võ Hồn Ấn thiếu hiệp có thể tham gia phụ bản Trục Lộc Trung Nguyên