[Tính Năng] Tọa Kỵ

Thứ 3 ngày 20/07/2021

[Tính Năng] Tọa Kỵ

Chư vị đại hiệp thân mến!

Sau đây Vạn Niên Nhất Kiếm xin giới thiệu tới các vị đại hiệp đôi nét về tính năng Tọa Kỵ trong game

Cấp mở: 28

Hoàn thành nhiệm vụ chính đạt cấp 28 mở ngay hệ thống Tọa Kỵ nhận ngay Truy Phong Bảo Mã
1: Tăng cấp thuộc tính Tọa Kỵ


- Sử dụng đồng đội tiến giới đơn để tăng cấp độ Tọa Kỵ
- Đạt cấp nhất định sẽ mở ra kỹ năng của Tọa Kỵ
2: Tính năng hóa hình của Tọa Kỵ