[Tính Năng] Linh Sủng

Thứ 3 ngày 20/07/2021

[Tính Năng] Linh Sủng

Chư vị đại hiệp thân mến!

Sau đây Vạn Niên Nhất Kiếm xin giới thiệu tới các vị đại hiệp đôi nét về tính năng Linh Sủng trong game

Cấp mở: 230
Hoàn thành nhiệm vụ chính đạt cấp 230 mở ngay hệ thống Linh Sủng nhận ngay Gấu Mèo Nhỏ
1: Tăng cấp thuộc tính Linh Sủng


- Sử dụng Linh Sủng tiến giới đơn để tăng cấp độ Linh Sủng
- Đạt cấp nhất định sẽ mở ra kỹ năng của Linh Sủng 
2: Trang bị Linh Sủng
- Đại Hiệp có thể kiếm trang bị ở trong Phụ Bản Phong Vân hoặc mua trong các gói Ưu Đãi Hạn Giờ Linh Sủng

3: Hóa Hình Linh Sủng