[Tính Năng] Kình Khí

Thứ 3 ngày 20/07/2021

[Tính Năng] Kình Khí

Chư vị đại hiệp thân mến!

Sau đây Vạn Niên Nhất Kiếm xin giới thiệu tới các vị đại hiệp đôi nét về tính năng Kình Khí trong game

Cấp mở: 250
Hoàn thành nhiệm vụ chính đạt cấp 250 mở ngay hệ thống Kình Khí nhận ngay Vân Khởi Tuyết Phi
1: Tăng cấp thuộc tính Kình Khí- Sử dụng Kình Khí tiến giới đơn để tăng cấp độ Kình Khí
- Đạt cấp nhất định sẽ mở ra kỹ năng của Kình Khí
2: Trang bị Kình Khí
- Đại Hiệp có thể kiếm trang bị ở trong Phụ Bản Phong Vân hoặc mua trong các gói Ưu Đãi Hạn Giờ Kình Khí

3: Hóa Hình Kình Khí

- Kình Khí hóa hình sẽ nhận qua các hoạt động sự kiện …
- Để mở kỹ năng “Chủ Động” của hóa hình Kình Khí, thiếu hiệp phải thu thập hóa hình Kình Khí tương ứng để nâng cấp.