[Tính Năng] Đồng Đội

Thứ 4 ngày 21/07/2021

[Tính Năng] Đồng Đội

Chư vị đại hiệp thân mến!

Sau đây Vạn Niên Nhất Kiếm xin giới thiệu tới các vị đại hiệp đôi nét về tính năng Đồng Đội trong game

Cấp Mở: 16

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 16, Thiếu Hiệp nhận được đồng đội Tĩnh Nguyệt

1: Tăng cấp thuộc tính đồng đội

- Sử dụng đồng đội tiến giới đơn để tăng cấp độ Đồng Đội.
- Đạt cấp nhất định sẽ mở ra kỹ năng của Đồng Đội

2: Tính năng hóa hình của Đồng Đội

- Đồng Đội hóa hình sẽ nhận qua các hoạt động sự kiện …
- Để mở kỹ năng “Chủ Động” của hóa hình Đồng Đôi, thiếu hiệp phải thu thập hóa hình Đồng Đội tương ứng để nâng cấp.

 

3: Trang bị Đồng Đội
- Đại Hiệp có thể kiếm trang bị ở trong Phụ Bản Phong Vân hoặc mua trong các gói Ưu Đãi Hạn Giờ Đồng Đội.