[Tính Năng] Bội Sức

Thứ 3 ngày 20/07/2021

[Tính Năng] Bội Sức

Chư vị đại hiệp thân mến!

Sau đây Vạn Niên Nhất Kiếm xin giới thiệu tới các vị đại hiệp đôi nét về tính năng Bội Sức trong game

Cấp mở: 49
Hoàn thành nhiệm vụ chính đạt cấp 49 mở ngay hệ thống Bội Sức nhận ngay Phong Trần Nang
1: Tăng cấp thuộc tính Bội Sức


- Sử dụng bội sức tiến giới đơn để tăng cấp độ Bội Sức
- Đạt cấp nhất định sẽ mở ra kỹ năng của Bội Sức
2: Trang bị Bội Sức
- Đại Hiệp có thể kiếm trang bị ở trong Phụ Bản Phong Vân hoặc mua trong các gói Ưu Đãi Hạn Giờ Bội Sức
3: Hóa Hình Bội Sức


- Bội sức hóa hình sẽ nhận qua các hoạt động sự kiện …
- Để mở kỹ năng “Chủ Động” của hóa hình Bội Sức, thiếu hiệp phải thu thập hóa hình Bội Sức tương ứng để nâng cấp.