[Tính Năng] Ám Khí

Thứ 3 ngày 20/07/2021

[Tính Năng] Ám Khí

Chư vị đại hiệp thân mến!

Sau đây Vạn Niên Nhất Kiếm xin giới thiệu tới các vị đại hiệp đôi nét về tính năng Ám Khí trong game

Cấp mở: 170
Hoàn thành nhiệm vụ chính đạt cấp 170 mở ngay hệ thống Bội Sức nhận ngay Ly Hồn Câu
1: Tăng cấp thuộc tính Ám Khí


- Sử dụng Ám Khí tiến giới đơn để tăng cấp độ Ám Khí
- Đạt cấp nhất định sẽ mở ra kỹ năng của Ám Khí
2: Trang bị Ám Khí
- Đại Hiệp có thể kiếm trang bị ở trong Phụ Bản Phong Vân hoặc mua trong các gói Ưu Đãi Hạn Giờ Ám Khí

3: Hóa Hình Ám Khí


- Ám Khí hóa hình sẽ nhận qua các hoạt động sự kiện …
- Để mở kỹ năng “Chủ Động” của hóa hình Ám Khí, thiếu hiệp phải thu thập hóa hình Ám Khí tương ứng để nâng cấp.