[HOT] Quần Hùng Tranh Bá - Đua TOP 7 Ngày Nhận Ảo Hóa Chí Tôn

Thứ 4 ngày 11/08/2021

Thiếu Hiệp thân mến, 

Chào đón ngày Vạn Niên Nhất Kiếm chính thức được ra mắt, BQT kính mời các Thiếu Hiệp cùng tham gia so tài với Chuỗi Sự Kiện Đua Top 7 Ngày hấp dẫn cùng những phần quà cực kỳ có giá trị.

Thời gian đua TOP Cấp – Tọa Kỵ - Đồng Đội: ngày 1+2 kể từ khi mở server.
1. Đua TOP Cấp


Tham gia đua TOP cấp đạt hạng nhận quà cực phẩm:

Phần Thưởng:

  • TOP 1: Hoàn Sa Túi Thơm Hồng – 7 Giai  3 sao + Danh Hiệu “Thiên Chi Kiêu Tử” + Kinh Tước Vũ + Mặt Nạ Nguyên Thạch – Cao + Chú Ấn Nguyên Thạch – Cao
  • TOP 2 - 3: Hoàn Sa Túi Thơm Đỏ – 7 Giai  3 sao + Danh Hiệu “Xuất Sắc Hơn Người” + Kinh Tước Vũ + Mặt Nạ Nguyên Thạch – Cao + Chú Ấn Nguyên Thạch – Cao
  • TOP 4 - 10: Hoàn Sa Túi Thơm Đỏ – 7 Giai  2 sao + Kinh Tước Vũ + Mặt Nạ Nguyên Thạch – Cao + Chú Ấn Nguyên Thạch – Cao
  • TOP 11 - 30: Mãnh Hổ Bì + Mặt Nạ Nguyên Thạch – Cao + Chú Ấn Nguyên Thạch – Cao

2. Đua TOP Tọa Kỵ

Tham gia đua TOP Kỵ đạt hạng nhận quà cực phẩm:
Phần Thưởng

  • TOP 1: Hoán Sa Khố 7 Giai Hồng 3 Sao + Danh Hiệu “ Ngự Thú Đại Tông Sư” + Thông Linh Thảo + Dịch Cân Thảo + Vô Ưu Thảo
  • TOP 2 - 3: Hoán Sa Khố 7 Giai Đỏ 3 Sao + Thông Linh Thảo + Dịch Cân Thảo + Vô Ưu Thảo
  • TOP 4 - 10: Hoán Sa Khố 6 Giai Đỏ 2 Sao + Thông Linh Thảo + Dịch Cân Thảo + Vô Ưu Thảo

- Tọa Kỵ Đạt 7 Giai Nhận: Ảo Hóa – Tọa Sơn Thái Điêu
3. Đua Top Đồng Đội