[Tin tức] UPDATE 1.0 - NGŨ HÀNH THÁNH THÚ - THƯỢNG CỔ CHÍ TÔN

Thứ 5 ngày 26/08/2021

UPDATE 1.0 - NGŨ HÀNH THÁNH THÚ - THƯỢNG CỔ CHÍ TÔN

1. Tính Năng Ngũ Hành

- Cấp mở: 370 ngày 9 mở server
- Hệ thống ngũ hành gồm 2 loại: Công và Phòng đều có 5 thuộc tính: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ sẽ tăng thêm tấn công và kháng thể cho nhân vật.
- Trang Bị Ngũ Hành  gồm có 5 bộ: Dạ Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, mỗi 1 bộ gồm có 6 trang bị chính được chia theo nhiều phẩm chất, thấp nhất là trang bị tim 1 sao, cao nhất là trang bị hồng 7 sao.
- Đẻ nâng cấp hệ thông trang bị ngũ hành các thiếu hiệp cần tham gia bí cảnh đoạt bảo
- Để nâng cấp hệ thống ngũ hành, các thiếu hiệp cần tham gia bí cảnh đoạt bảo để thu thập linh khí.

 


2. Boss Liên Server “Bí Cảnh Đoạt Bảo” – BXH Bí Cảnh ( Nhận thưởng theo ngày)

- Thời gian mở: 18:30 – 19:00 Hàng Ngày
- Trong thời gian hoạt động không giới hạn số lần kích sát Boss nhận trang bị, các người chơi buộc phải tranh dành boss với nhau.
- Bí cảnh chia thành 3 cấp tang, chỉ có cấp phù hợp yêu cầu mới có thể vào.
- Sau khi kích sát boss sẽ dựa vào boss để nhận điểm số tương ứng, kích sát người chơi +1 điểm.
- BXH sẽ dựa vào điểm số của người chơi để xếp hạng, sau khi kết thúc hoạt động, phần thưởng sẽ được gửi qua thư cho những người chơi lên bảng.


Chúc thiếu hiệp có nhiều trải nghiệm vui vẻ khi chơi game!