[Hướng Dẫn] Liên Kết Tài Khoản Chơi Ngay & Facebook

Thứ 5 ngày 12/08/2021

[Hướng Dẫn] Liên Kết Tài Khoản Chơi Ngay & Facebook

Đối với tài khoản chơi nhanh với tài khoản Faceboook
Bước 1: Tại giao diên nhấn vào nút "Liên Kết Tài Khoản".Bước 2: Nhấn vào liên kết Facebook và làm theo hướng dẫn.


Đối với tài khoản Facebook mà vẫn đăng nhập được với tài khoản VGP
Bước 1: Tại giao diên nhấn vào nút "Chỉnh sửa thông tin".


Bước 2: Tại giao dện "Chỉnh sửa thông tin" kéo xuống dưới tại mục "Tên Đăng Nhập" nhấn vào nút "Thay Đổi"


Bước 3: Tại đây các bạn điền "Tên Đăng Nhập" và 'Mật Khẩu" và bấm "Xác Nhận" là có thể sử dụng tài khoản vừa tạo để đăng nhập vào Facebook